Mokamos gydymo paslaugos

UAB Kniaudiškių šeimos klinikoje mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.


Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
- valstybės ir savivaldybių biudžetų;
- PSDF biudžeto;
- valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų sveikatos programoms finansuoti.

Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), kurios suteikiamos moka:
- patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
- savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.


Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos šiais atvejais:

• pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi dėl paslaugų suteikimo (išskyrus būtinąją pagalbą);
• paciento nėra įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašuose (išskyrus būtinąją pagalbą);
• pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas, šių paslaugų kainą jie moka patys. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu; paslaugos, neįeinančios į šeimos gydytojo normą; sutartyse su Teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) nenumatytos paslaugos;
• pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, jie sumoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

• teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtinta mokamų paslaugų sąrašą (LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, Žin., 1999, Nr. 67-2175);
• užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;

dentalinė skaitmeninė rentgeno nuotrauka, įvertinimas, nuotraukos atspausdinimas, rentgeno nuotraukos įrašymas į CD
• kai pacientui atliekami skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepų kalendorių;
• teikiamos nemedicininio profilio paslaugos: kopijavimo paslaugos, įvairios rašytinės informacijos paslaugos pagal pacientų prašymus, kurios nesusijusios su siuntimais tyrimams arba konsultacijoms;
• teikiant odontologijos paslaugas: gyventojai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus išduotą atitinkamą pažymą), moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį ir galiojančias kainas (LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357, 2008 m. gegužes 15 d. įsakymas Nr. V-450). kai pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą;

• profilaktiniai sveikatos tikrinimai už kuriuos moka darbdavys ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, ar pats

darbuotojas (SAM 2000 05 31d. įsakymas Nr.301 18 priedas).

• transporto priemonių vairuotojų sveikatos tikrinimai;

• norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą, medicininiai patiktinimai.

UAB  KNIAUDIŠKIŲ ŠEIMOS KLINIKA  APMOKAMŲ PASLAUGŲ  KAINOS

 

Eil.     Paslauga          Kaina prisirašiusiems  Kaina neprisirašiusiems ir nedraustiems
Nr.       EUR PVM VISO EUR EUR PVM VISO EUR
1 Šeimos gydytojo pirminė k-ja       25,00     
2 Pakartotina šeimos gydytojo k-ja       7,00     
3 Gydytojo iškvietimas į namus       20,00     
4 Vairuotojo patikrinimas 12,40  2,60  15,00  16,53  3,47  20,00 
5 Vairuotojo patikrinimas skubos tvarka 16,53  3,47  20,00  16,53  3,47  20,00 
6 Periodinis profilaktinis patikrinimas darbdavio siuntimu 8,50      10,00     
7 Periodinis profilaktinis patikrinimas darbdavio siuntimu skubos tvarka 10,00      10,00     
8 Periodinis sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamų ligų ir asmens medicininės knygelės pildymas 3,00      4,00     
9 Periodinis sveikaros tikrinimas dėl užkrečiamų ligų ir asmens medicininės knygelės pildymas skubos tvarka 4,00      4,00     
10 Sveikatos tikrinimas dėl įsidarbinimo galimos profesinės rizikos ir periodiškai dirbant       25,00     
11 Profilaktinis patikrinimas, norint įsigyti bei naudotis civiliniu ginklu 14,88  3,12  18,00  16,53  3,47  20,00 
12 Išrašo, pažymos, pacientui prašant, išrašymas 2,48  0,52  3,00  3,31  0,69  4,00 
13 Išrašo, recepto, pažymos pacientui prašant perrašymas 3,31  0,69  4,00  4,13  0,87  5,00 
14 Pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą atspausdinimas pacientui pageidaujant  2,48  0,52  3,00  3,31  0,69  4,00 
15 Tarptautinio skiepų paso išdavimas 7,44  1,56  9,00  8,26  1,74  10,00 
16 Dokumentų, anksčiau, nei po šešių mėnesių pasirinkus kitą PASPĮ, tvarkymas, ir medicininės dokumentacijos persiuntimas jo pasirinktai įstaigai 2,89  0,61  3,50       
17 Išrašas iš ambulatorinių kortelių kitų įstaigų prašymu 8,26  1,74  10,00       
18 Dokumentų tvarkymas, naujai prisirašant klinikoje       0,29     
19 Kopijavimo paslaugos  A4 lapo formato  0,08  0,02  0,10  0,08  0,02  0,10 
20 Kompensuojamųjų vaistų paso keitimas grąžinus senąjį 1,00           
21 Kompensuojamųjų vaistų paso keitimas negrąžinus (pametus,sugadinus) senojo 3,00           
22 Formacinėms firmoms patalpų nuoma, vaistų pristatymui,seminarams 1val       57,85  12,15  70,00 
23 Kraujo paėmimas biocheminiam tyrimui, neapmokamam iš PSDF biudžeto 1,50      3,00     
24 Injekcija į raumenis         2,00     
25 Injekcija į veną         3,00     
26 Skiepijimas pacientui pageidaujant (neįskaitant vakcinos kainos) 2,30      2,30     
27 Vienkartinis indelis šlapimo tyrimui 0,30      0,30     
28 Elektrokardiograma gydytojo siuntimu       5,00     
29 Elektrokardiograma pacientui pageidaujant 5,00      5,00     
30 Kraujospūdžio matavimas       2,00     
31 Ausies sieros kamščio išplovimas       3,00     
32 Nuograndų paėmimas iš viršutinių kvėpavimo takų 2,00      2,00     
33 Regėjimo aštrumo ištyrimas       2,00     
34 Akispūdžio ištyrimas         3,00     
35 Siūlų ištraukimas iš žaizdos       3,00     
36 Žaizdų perrišimas          3,00     
37 Masažo vienetas   2,00      2,00